ทับทิมสะท้อนแสง

ทับทิมสะท้อนแสง ติดรถบรรทุก ถูกต้องตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก

วงกลมมีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร

สี่เหลี่ยมมีขนาด ยาว 50 มิลลิเมตร x 150 มิลลิเมตร

สามเหลี่ยมมีขนาดยาวด้านล่ะ 150 มิลลิเมตร

สีเหลืองสำหรับติดด้านข้าง สีแดงสำหรับติดด้านท้ายรถ

Showing all 3 results